PLEASE LOG IN
RESET HASŁAZAPOMNIAŁEŚ HASŁA ?
ZAREJESTRUJ SIĘWCIĄŻ BEZ KONTA ? NIE CZEKAJ

Kalkulator IMEI

Cyfra Kontrola jest funkcją wszystkich innych cyfr numeru IMEI. Celem Cyfry Kontrolnej jest pomoc w zapobieganiu przeciwko możliwości nieprawidłowych wpisów do bazy CEIR oraz EIR.

Cyfra kontrolna jest weryfikowana w trzech krokach:

1. Zaczynając od prawej,
podwój cyfrę co każde
dwie cyfry (np. 5 → 10)
2. Zsumuj cyfry (np. 10 → 1+0).
Sprawdź czy suma jest podzielna przez 10.
3. I odwrotnie, można obliczyć
numer IMEI wybierając cyfrę kontrolną
której suma
jest podzielna przez 10.
IMEI: 35145120840121

1. (5x2, 4x2, 1x2, 0x2, 4x2, 1x2, 1x2) = (10, 8, 2, 0, 8, 2, 2)
2. (1+0+8+2+0+8+2+2) + (3+1+5+2+8+0+2 ) = 44
3. Cyfra Luhna : 6

IMEI: 351451-20-840121-6

Więcej informacji...