PLEASE LOG IN
รีเซ็ตรหัสผ่าน ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?
ลงทะเบียน ยังไม่มีบัญชี? ไม่ต้องรอ

หมายเลข IMEI ของ Samsung

วิธีค้นหาหมายเลข IMEI ของสมาร์ทโฟน Samsung

IMEI ไม่ถูกต้อง

คุณเป็นเจ้าของ สมาร์ทโฟน Samsung หรือคุณต้องการซื้อโทรศัพท์จาก บริษัท ดังกล่าว? ก่อนที่จะทำคุณควรทราบ หมายเลข IMEI


Samsung smartphone
หมายเลข IMEI มีประโยชน์มากเช่นคุณสามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณหรือขึ้นบัญชีดำโทรศัพท์ของคุณเมื่อถูกขโมย และด้วยเหตุนี้คุณควรขอหมายเลขนั้นทุกครั้งเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์มือสอง

จะค้นหาหมายเลข IMEI ของสมาร์ทโฟน Samsung ได้อย่างไร ด้านล่างนี้คุณสามารถค้นหาวิธีการต่างๆ

 1. การใช้แป้นหมุนหมายเลข
  ป้อน * # 06 # ในช่องโทรออก
  หมายเลข IMEI ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นทันที
  Samsung code imei
 2. ในการตั้งค่าโทรศัพท์
  เปิด แอปการตั้งค่า จากนั้นไปที่ เกี่ยวกับโทรศัพท์ -> สถานะ -> ข้อมูล IMEI
  Samsung IMEI settings
 3. บนกล่อง
  หมายเลข IMEI ของ สมาร์ทโฟน Samsung ติดอยู่ที่กล่องโทรศัพท์ด้วย
  Samsung box

ด้านล่างนี้คุณสามารถค้นหาวิดีโอที่แสดงวิธีตรวจสอบหมายเลข IMEI ในตัวอย่างของ Samsung Galaxy S10 Plus