PLEASE LOG IN
重设密码忘记密码了吗?
注册仍然没有帐户?不要等待了

MEDIA-TECH MT856

specs

无效的IMEI
用户评分:
外观:没有费率
质量:没有费率
特征:没有费率
平均:没有费率
意见:
正面的:没有评论
负面的:没有评论
中立的:没有评论
装置种类: 波段
设计: 时钟
尺寸(高/长/宽): 45 x 19 x 10 mm, 容量 8.6 cm³
显示: OLED True (0.96")
触摸屏: False 图标
重量: 26 g
电池: Li-Po 90 mAh
时钟模式下的寿命 10 days 小时
活动模式下的寿命 4 days 小时
条纹宽度 19 [mm]
可更换皮带 False 图标
通知事项 True 图标
不可拆卸的电池: True 图标
内建记忆体:  图标
OS: Android, iOS

连接:

GPRS: False 图标
EDGE: False 图标
HSCSD: False 图标
Bluetooth: True 图标
USB: False 图标
IrDA: False 图标
WAP: False 图标
XHTML: False 图标
SyncML: False 图标
数据和传真模式: False 图标
硬件传真: False 图标

多媒体:

相机: False 图标
第二相机: False 图标
视频录制: False 图标
视频电话: False 图标
无线电: False 图标
RDS: False 图标
FM 发射机: False 图标
MP3播放器: False 图标
音频输出: None 图标
和弦: False 图标
视讯铃声: False 图标
MP3铃声: False 图标
游戏: False 图标
Java: False 图标
电视输出: False 图标
电视接收器: None 图标
视频播放器: False 图标

信息:

SMS: False 图标
EMS: False 图标
MMS: False 图标
给客户发电邮: False 图标
字典: False 图标
智能消息传递: False 图标
聊天: False 图标
即时通讯: False 图标

通讯:

按以通话: False 图标
VoIP: False 图标
保持通话: True 图标
电话会议: False 图标

语音功能:

录音机: False 图标
喇叭: False 图标
语音拨号: False 图标

组织者:

日历: False 图标
观看: True 图标
警报: True 图标
跑表: True 图标
计算器: False 图标
货币换算: False 图标
单位转换器: False 图标
飞行模式: False 图标
个人资料: False 图标

其他功能:

QWERTY键: False 图标
GPS: False 图标
A-GPS: False 图标
S-GPS: False 图标
Glonass: False 图标
BeiDou: False 图标
颤音: True 图标
RSS: False 图标
电话耐用: False 图标
更换封面: True 图标
加速度计: True 图标
...