PLEASE LOG IN
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย FACEBOOK
รีเซ็ตรหัสผ่าน ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?
ลงทะเบียน ยังไม่มีบัญชี? ไม่ต้องรอ

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

SAMSUNG SM-A605GN

IMEI ไม่ถูกต้อง

ฐานข้อมูลด้านล่างประกอบด้วยรายการ เฟิร์มแวร์ SAMSUNG Galaxy A6+ ทั้งหมดโดยแบ่งตามประเทศและผู้ให้บริการ เลือกรหัส CSC ที่ ถูกต้องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แฟลชที่ต้องการด้วย การกำหนดค่าภูมิภาคและผู้ให้บริการเครือข่ายที่ถูกต้อง หากคุณสนใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายโปรดอ่านเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลผู้ให้บริการของเรา หากคุณต้องการอ่านคำแนะนำทีละขั้นตอนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์คลิกที่นี่: วิธีดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ Samsung อย่างเป็นทางการ

เลือกภูมิภาค / CSC

ตัวกรองอัจฉริยะ
CSC ประเทศ ผู้ให้บริการ
ARO Argentina OPEN
CTI Argentina Claro Argentina
PSN Argentina Personal Argentina
UFN Argentina Movistar Argentina
BVO Bolivia OPEN
BVT Bolivia Tigo Bolivia
ZTM Brazil TIM Brazil
ZTO Brazil OPEN
CHO Chile OPEN
COB Colombia Movistar Colombia
COL Colombia Tigo Colombia
COM Colombia Comcel Colombia
COO Colombia OPEN
CRC Costa Rica Claro Costa Rica
CDR Dominican Republic Claro Dominican Republic
DOR Dominican Republic Altice Dominican Republic
EBE Ecuador Movistar Ecuador
ECO Ecuador Claro Ecuador
EON Ecuador OPEN
ETE El Salvador Tigo El Salvador
CGU Guatemala Tigo Guatemala
PGU Guatemala Claro Guatemala
TGU Guatemala Movistar Guatemala
CTE Honduras Tigo Honduras
IUS Mexico OPEN
MXO Mexico OPEN
TCE Mexico Telcel Mexico
TMM Mexico Movistar Mexico
UNE Mexico Unefon Mexico
CPA Panama Claro Panama
TPA Panama OPEN
CTP Paraguay Claro Paraguay
PSP Paraguay Personal Paraguay
UPO Paraguay OPEN
PEO Peru OPEN
PNT Peru OPEN
DOO United States OPEN
UYO United States OPEN
CTU Uruguay Claro Uruguay
UFU Uruguay Movistar Uruguay

.