PLEASE LOG IN
RESETOVAŤ HESLOZABUDNUTÉ HESLO?
REGISTROVAŤSA STÁLE ŽIADNY ÚČET? NEČAKAJTE

Zásady ochrany osobných údajov

Všetky potrebné informácie.

Neplatný IMEI.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie od správcu osobných údajov

Ako správca vašich osobných údajov vás týmto žiadame, aby ste si prečítali informácie potrebné v prípade zhromažďovania osobných údajov v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR).

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie vestníka zákonov z roku 2016, položka 922 v platnom znení) a GDPR.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je server IMEI.info. Vzťahuje sa to aj na marketingový súhlas.

Úradník pre ochranu údajov

Informácie úradníka pre ochranu údajov: IMEI.info Vzťahuje sa to aj na marketingový súhlas.

Aké osobné informácie zhromažďujeme od ľudí, ktorí navštevujú náš blog, web alebo aplikáciu?

Pri objednávaní alebo registrácii na našom webe môžete byť požiadaní, aby ste zadali svoje meno, e-mailovú adresu, číslo IMEI alebo ďalšie podrobnosti, ktoré vám pomôžu s vašimi skúsenosťami.

Kedy zhromažďujeme informácie?

Zhromažďujeme od vás informácie, keď sa zaregistrujete na našom webe, urobíte objednávku, prihlásite sa na odber noviniek, vyplníte formulár alebo zadáte informácie na našom webe.

Poskytnite nám spätnú väzbu k našim produktom alebo službám.

Ako používame vaše informácie?

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžeme použiť pri registrácii, nákupe, registrácii na odber nášho bulletinu, odpovedaní na prieskum alebo marketingovú komunikáciu, surfovaní po webových stránkach alebo pri používaní niektorých ďalších funkcií stránok nasledujúcimi spôsobmi:

 • Na prispôsobenie vašich skúseností a na to, aby sme vám mohli poskytnúť typ obsahu a ponúk produktov, o ktoré sa zaujímate najviac.
 • Vylepšiť našu webovú stránku, aby sme vám mohli lepšie slúžiť.
 • Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie služby pri reagovaní na vaše požiadavky na zákaznícke služby.
 • Spravovať súťaž, propagáciu, prieskum alebo inú funkciu stránky.
 • Pre rýchle vybavenie vašich transakcií.
 • Požiadať o hodnotenie a hodnotenie služieb alebo produktov
 • Kontakt s nimi po korešpondencii (živý chat, e-mail alebo telefonické dotazy)

Ako chránime vaše informácie?

Nepoužívame skenovanie zraniteľností alebo skenovanie podľa štandardov PCI.
Všetky transakcie CC spracováva externá platobná brána vyhovujúca PCI.
Používame bežné skenovanie škodlivého softvéru.
Vaše osobné informácie sú obsiahnuté v zabezpečených sieťach a sú prístupné iba obmedzenému počtu osôb, ktoré majú špeciálne prístupové práva k týmto systémom a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách. Okrem toho sú všetky citlivé informácie, ktoré poskytnete, šifrované pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer).

Implementujeme rôzne bezpečnostné opatrenia, keď používateľ zadá, zadá alebo získa prístup k svojim informáciám, aby bola zaistená bezpečnosť vašich osobných údajov.

Všetky transakcie sú spracovávané prostredníctvom poskytovateľa brány a nie sú ukladané alebo spracovávané na našich serveroch.

Používame „cookies“?

Áno. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenáša na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehľadávača (ak to povolíte), ktorý umožňuje systémom stránky alebo poskytovateľa služieb rozpoznať váš prehľadávač a zaznamenať a zapamätať si určité informácie. Používame napríklad súbory cookie, ktoré nám pomáhajú zapamätať si a spracovať položky vo vašom nákupnom košíku. Používajú sa tiež na to, aby nám pomohli pochopiť vaše preferencie založené na predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivite stránok, čo nám umožňuje poskytovať vám vylepšené služby. Používame tiež súbory cookie, ktoré nám pomáhajú zhromažďovať súhrnné údaje o premávke na webe a interakcii s webmi, aby sme mohli v budúcnosti ponúkať lepšie zážitky a nástroje na webe.

Cookies používame na:

 • Pomôžte si zapamätať a spracovať položky v nákupnom košíku.
 • Pochopte a uložte preferencie používateľa pre budúce návštevy.
 • Sledujte reklamy.

Môžete si zvoliť, aby vás počítač varoval pri každom odoslaní súboru cookie, alebo môžete vypnúť všetky súbory cookie. Urobíte to prostredníctvom nastavení prehľadávača. Pretože sa prehľadávač trochu líši, pozrite sa do ponuky Pomocník prehľadávača, aby ste zistili správny spôsob úpravy súborov cookie.

Ak súbory cookie vypnete, nebude to mať vplyv na dojem používateľa.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov

Google AdSense
Požiadavky spoločnosti Google na inzerciu možno zhrnúť do princípov inzercie spoločnosti Google. Sú zavedené s cieľom poskytnúť používateľom pozitívny zážitok. Na našom webe používame reklamu Google AdSense. Viac sa dočítate tu .

Spoločnosť Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na našom webe. Používanie súborov cookie DART spoločnosťou Google jej umožňuje zobrazovať reklamy našim používateľom na základe ich návštevy našich stránok a ďalších stránok na internete. Používatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookie DART navštívením pravidiel ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google.

Analytika
Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať webový prenos a môžu byť použité na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google)
Google Analytics je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“). Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a preskúmanie použitia tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich aktivitách a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.
Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextové prispôsobenie a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
Zhromaždené osobné údaje: súbory cookie a údaje o použití.
Miesto spracovania: USA - Zásady ochrany osobných údajov

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami
Tieto služby umožňujú interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie. Interakcia a informácie získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastaveniam súkromia používateľa pre každú sociálnu sieť. Ak je nainštalovaná služba umožňujúca interakciu so sociálnymi sieťami, môže stále zhromažďovať údaje o prevádzke stránok, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používatelia nepoužívajú.

Tlačidlo Like na Facebooku a sociálne widgety (Facebook)
Tlačidlo Like Facebook a sociálne widgety sú služby umožňujúce interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanou spoločnosťou Facebook Inc.
Zhromaždené osobné údaje: súbory cookie a údaje o použití.
Miesto spracovania: USA - Zásady ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa, že budeme svoje podnikanie vykonávať v súlade s týmito zásadami, aby sme zaistili ochranu a zachovanie dôvernosti osobných údajov.

Podmienky používania webových stránok

1. Podmienky
Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania webových stránok všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a že súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto podmienok, máte zakázané používať tento web alebo naň pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

Registráciou na stránke súhlasíte s prijímaním potrebných informácií prostredníctvom e-mailu, ako napríklad: zmena fungovania stránky, porucha kvôli údržbe alebo dočasné pozastavenie akejkoľvek služby.

Používatelia prihlásení na odber bulletinu môžu tiež dostávať od správcov stránok a súvisiacich subjektov informácie o novinkách, službách a propagáciách na webe a ďalšie reklamné materiály. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť pomocou príslušného formulára.

2. Použite licenciu
Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovej stránke IMEI.info iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:

 • upravovať alebo kopírovať materiály
 • používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné zobrazovanie (komerčné alebo nekomerčné)
 • pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webovej stránke IMEI.info
 • z materiálov odstráňte akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke poznámky
 • preniesť materiály na inú osobu alebo „zrkadliť“ materiály na akomkoľvek inom serveri

Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, a môže byť kedykoľvek ukončená službou IMEI.info. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení platnosti tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, a to v elektronickom alebo tlačenom formáte.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti
Materiály na webovej stránke IMEI.info sú poskytované „tak, ako sú“. IMEI.info neposkytuje nijaké záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a vyvracia všetky ďalšie záruky, okrem iného vrátane implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. IMEI.info ďalej nezaručuje ani neposkytuje nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojej internetovej webovej stránke alebo s nimi inak spojených alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia
V žiadnom prípade nenesie spoločnosť IMEI.info alebo jej dodávatelia zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, náhrady škody za stratu údajov alebo zisku), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke IMEI.info, a to ani v prípade, že IMEI .info alebo splnomocnený zástupca IMEI.info bol informovaný ústne alebo písomne o možnosti takéhoto poškodenia. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Revízie a omyly
Materiály zobrazené na webových stránkach IMEI.info môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. IMEI.info nezaručuje, že niektorý z materiálov na jeho webových stránkach je presný, úplný alebo aktuálny. Stránka IMEI.info môže kedykoľvek meniť materiály obsiahnuté na svojej webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia. IMEI.info sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy
Stránka IMEI.info nekontrolovala všetky stránky prepojené s jej internetovou stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnej z týchto prepojených stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že web IMEI.info schvaľuje. Používanie takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy podmienok používania stránok
IMEI.info môže tieto podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Rozhodné právo
Akýkoľvek nárok súvisiaci s webovou stránkou IMEI.info sa riadi zákonmi Európskej únie bez ohľadu na jej kolízne normy.